Ruimte voor de Jeugd

Welkom bij Ruimte voor de Jeugd

Het interdisciplinaire platform voor spel en speelruimte voor kinderen en jongeren.

Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving, waarin het zelfstandig kan spelen en gezond kan opgroeien. Platform Ruimte voor de Jeugd wil dat kinderen zich evenwichtig kunnen ontwikkelen, met ruimte voor spel, zelfstandige mobiliteit en een volwaardige plaats in de samenleving. Ruimte voor de Jeugd baseert zich daarbij op het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Spelen is belangrijk

Spelen is voor kinderen hun dagelijks ‘werk’. Binnen en buiten, alleen en samen met andere kinderen. Spelen is veelzijdig: bewegen, bouwen, ravotten, verbeelden, fantaseren; soms stil en ingetogen, dan weer luidruchtig en uitbundig. Via hun spel leren kinderen zichzelf en de wereld kennen. Spelend verwerken ze ervaringen, leren ze omgaan met anderen, verleggen ze hun grenzen en ontwikkelen ze hun talenten. Dagelijks vrij kunnen spelen is een basisvoorwaarde om gezond op te groeien.

Foto: Ronald van Zon

Wie wij zijn

Platform Ruimte voor de Jeugd is een interdisciplinair netwerk van deskundigen op het gebied van jeugd, (natuurlijk) spelen, speelgoed, gezondheid, welzijn, onderwijs, kinderopvang, sport, verkeer, stedenbouw en jeugdbeleid. Samen komen wij op voor de belangen van het spelende kind.

Ruimte voor de Jeugd heeft een onafhankelijke positie in het maatschappelijk debat en kan zich vrij uitspreken. Wij zetten ons in voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Ruimte voor de Jeugd is de Nederlandse branche van International Play Association (IPA) en is aangesloten bij de Kinderrechtencoalitie, als vertegenwoordiger van het thema spel.

Achterliggend kader vormen het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment 17 van het Kinderrechtencomité van de Verenigde Naties.

Je bent van harte welkom

  • Kom naar het Speelforum, het halfjaarlijks symposium van Ruimte voor de Jeugd met veel ruimte voor debat en verdieping.
  • Kijk wat onze partners te bieden hebben op de uiteenlopende werkvelden van Ruimte voor de Jeugd.
  • Neem een abonnement op onze gratis Nieuwsbrief en volg onze activiteiten.
  • Sluit je als partner aan bij ons Platform of word donateur .
Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.

Nieuwsbrief

Lees de laatste ontwikkelingen in onze nieuwsbrief. Meld je gratis aan.

Speelforum

Debatten over de kracht van spelen

Nederlandse afdeling van de International Play Association