Het VN-comité inzake de Rechten van het Kind heeft in 2013 een General Comment (GC) uitgebracht waarin alle regeringen worden opgeroepen optimale speelkansen voor kinderen mogelijk te maken. Dat is – ook in westerse landen – helaas lang niet overal vanzelfsprekend. Een aantal participanten van RvdJ is op mondiaal niveau betrokken geweest bij de totstandkoming van het GC17, vanuit IPA, European Network Childfriendly Cities en de Toy Library Association. Het GC biedt een ingang voor een dialoog met overheden en instellingen over verbetering van hun beleid en praktijk op een aantal concrete punten.

Spelen raakt vele beleidsterreinen: vele NGO’s vragen er aandacht voor en lopen tegen dezelfde problemen aan bij de financiering van speelmogelijkheden. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we het belang van spelen beter behartigen. Het gaat bv om én natuurbeleving én sporten én kunstzinnige vorming én vrij spelen in de buurt, maar ook spelen op en rond school, in ziekenhuizen en voor kinderen/jongeren die extra aandacht nodig hebben. Spelen zit impliciet in het hele kinderrechtenverdrag verweven, maar krijgt als essentiële bezigheid voor kinderen te weinig expliciete aandacht in de beleidsdiscussies. Het Platform Ruimte voor de Jeugd staat voor een intersectorale benadering en samenwerking voor het recht op ruimte, spel, participatie en zelfstandige mobiliteit. Daarom heeft RvdJ het initiatief genomen om te werken aan de implementatie van het GC in Nederland.