Op 23 november 2017 organiseert Ruimte voor de Jeugd in Utrecht het 4e Speelforum, met als thema: Het Speelse Brein. Wat is het belang van spelen voor de ontwikkeling van de hersenen en het sociale gedrag van kinderen?

Spelen is leuk en gezond, daar is iedereen het over eens. Maar waarom is dat zo en hoe werkt het? Wat gebeurt er als kinderen niet genoeg kunnen spelen? Moeten we ons zorgen maken over de populariteit van games? Met dit soort vragen houden onderzoekers aan de Universiteit Utrecht zich bezig. Tijdens dit Speelforum gaan we in op de vraag hoe spelen de ontwikkeling van hersenen en het sociale gedrag beïnvloedt en hoe we spel kunnen gebruiken om kinderen te helpen die door omstandigheden geremd zijn in hun sociale ontwikkeling.

Met medewerking van o.a.:

  • Louk Vanderschuren, hoogleraar Neurobiologie van Gedrag aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich o.a. op mechanismen in de hersenen die betrokken zijn bij speelgedrag van ratten.
  • Chantal Kemner, hoogleraar Biologische Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht en directeur van het KinderKennisCentrum Utrecht. Zij onderzoekt de ontwikkeling van het sociale brein bij (zeer jonge) kinderen.
  • Elise van de Putte, algemeen kinderarts in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Ze is gespecialiseerd in sociale kindergeneeskunde en houdt zich onder andere bezig met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) bij pubers.
  • Wilna van den Heuvel, Hogeschool Utrecht, opleidingen Spelagogiek en Speltherapie, minor‘De kracht van spel in social work’. Zij gaat in op de invloed van spel op de executieve functies. Aansluitend debat met als overkoepelende vraag: Wat is het belang van speeltijd en -ruimte voor een evenwichtige sociale ontwikkeling in de huidige tijd?

Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Het biedt de gelegenheid om, los van belangen, te debatteren over de waarde van spelen. De aftrap van elk Speelforumdebat wordt verzorgd door wetenschappers die onderzoek doen naar het fenomeen spelen. Aansluitend gaan zij in gesprek met mensen uit de praktijk van opvoeding, onderwijs en kinderopvang. Zo tillen we het maatschappelijk debat over spelen naar een hoger niveau.

De thema’s van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Internationale VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17.