Donderdag 14 maart 2019, 15 tot 18 uur, Universiteit Leiden

Dit jaar viert het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn 30ste verjaardag. In het verdrag is een apart artikel gewijd aan het recht op vrije tijd, spel en recreatie. Toch staan tijd en ruimte voor spelen nog steeds – en in toenemende mate – onder druk. In 2013 verscheen daarom een aanvullend document (General Comment nr. 17) waarin zorgen worden geuit over de speelkansen van kinderen.

Een aantal van deze ‘concerns’ hebben wij in vijf Speelfora nader onderzocht. In dit zesde Speelforum gaan we terug naar de basis: het Kinderrechtenverdrag. Hoe kunnen wij dit juridische instrument optimaal benutten om betere speelkansen voor kinderen te creëren? Hoe vertalen we het naar beleid, onderwijs en praktijk?

Met medewerking van:

* Prof. dr. mr. Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden.

* Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid en kinderrechten rond kind, spel en ruimte; voorzitter van Platform Ruimte voor de Jeugd.

* Ilse van der Put van de Speeltuinbende: hoe het VN-Verdrag voor mensen met een handicap wordt vertaald naar een lokale inclusieagenda, met aandacht voor spelen.

* Jantje Beton, spelers uit Leiden en Child Friendly Cities.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden. Bij aanmelden voor 1 maart 2019 betaalt u €40 (studenten €15). Na 1 maart betaalt u €55 (studenten €20).

Speelforum. Dé ontmoetingsplek voor iedereen met hart voor het spelende kind. De thema’s van het Speelforum zijn gerelateerd aan de tien zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in het General Comment 17 op artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag. 

Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse branche van International Play Association. Het is dé plek waar we – los van belangen van organisaties – kunnen debatteren over het belang van spelen.