SPEELRUIMTE en OBB Ingenieursbureau organiseren ook dit jaar de cursus Gemeentelijk Speelruimtebeleid. De cursus vindt plaats op 22 en 23 mei in Utrecht. Daarnaast zijn er ééndaagse cursussen in Leiden (9 april) en Zwolle (3 september).

In deze praktijkgerichte cursus komt aan de orde:
– Kennis en achtergronden over buitenspelen;
– Bevolkingsgegevens analyseren en observeren gebruik;
– Inventariseren, kwantificeren en kwalificeren informele en formele speelruimte;
– Omgaan met veiligheidseisen, opstellen kostenaspect voor beheer, onderhoud en aanleg;
– Ontwikkelen speelruimtebeleid (visie en ambities) in eigen gemeente;
– Inrichting en ontwerp van speelruimte;
– Actorschap van jeugdigen, bewoners en andere betrokkenen;
– Ruimte voor jongeren (12+).

Kijk hier voor meer info en aanmelding.