Op 14 maart organiseert Ruimte voor de Jeugd van 13.00 tot 14.30 uur een excursie naar Speeltuin Zuiderkwartier in Leiden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel graag aanmelden bij info@ruimtevoordejeugd.nl. Aansluitend op de excursie begint om 15.00 uur het 6e Speelforum, met als thema ‘Het recht op spelen; het Kinderrechtenverdrag in de praktijk’. Hiervoor is een aparte aanmelding nodig. Meer informatie over het Speelforum vindt u hier.

Samen spelen in Leiden
In Leiden zijn er – verdeeld over de stad – zestien speeltuinen. Deze vervullen een belangrijke functie in een buurt. De speeltuin is een plek voor kinderen om te spelen, maar ook een plek voor buurtbewoners om elkaar te ontmoeten. In de zomer van 2013 is speeltuin Zuiderkwartier na een intensief renovatietraject heropend. De speeltuin is sindsdien zo ingericht dat alle kinderen – met en zonder beperking – samen kunnen spelen. De speeltuin heeft, als een van de eerste speeltuinen in Nederland, van de Speeltuinbende het ‘Speeltuin oké certificaat’ ontvangen.

Tijdens ons bezoek aan de speeltuin zullen de Leidse speeltuinconsulent Leon Kloos (NUSO), Stichting Nadja en de gemeentelijke beleidsmedewerker Saskia van Hoore vertellen over buiten spelen in Leiden en in het bijzonder over spelen in speeltuin Zuiderkwartier. Daarnaast zal Leon Kloos u vertellen over de richtlijnen die de NUSO (de koepel voor speeltuinverenigingen) heeft opgesteld voor speelvoorzieningen voor kinderen (en volwassenen) – met en zonder beperkingen – om samen te kunnen spelen.

Programma
13.00 u. Verzamelen bij het Faculteitsgebouw rechtsgeleerdheid De oude Sterrenwacht (Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW Leiden). Tien minuten lopen naar Speeltuin Zuiderkwartier (Anjelierstraat 1, 2313 XA Leiden)
13.15 u. Rondleiding en informatie van Saskia van Hoore (Gemeente Leiden), Léon Kloos (NUSO/Jantje Beton) en Stichting Nadja
14.15 u. Terug naar het Faculteitsgebouw
14.30 u. Inloop Speelforum