Ruimte voor de Jeugd en de International Play Association organiseren twee keer per jaar een Speelforum. De thema’s komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17.

Het eerstvolgende Speelforum vindt plaats op 28 november 2019 bij Fontys Pedagogiek in Tilburg. Thema: ‘De spelende professional, kwestie van (de)professionalisering?’ Hoofdspreker is Maike Kooijmans, lector Opvoeden voor de Toekomst.

Binnenkort meer nieuws over het programma van dit Speelforum.