Op 10 en 11 mei 2019 hield IPA in Londen een Europese Conferentie over Kinderrechten, op weg naar de wereldconferentie in 2020 in Jaipur, India. Vanuit Nederland namen Froukje Hajer, Pim van der Pol, Elske Oost en Arjen Vreugdenhil deel.

Nieuws van de organisatie

  • IPA heeft een nieuw internationaal bestuur.
  • IPA heeft een nieuwe strategie: spelen veel meer agenderen bij verschillende lokale en nationale agenda’s en op verschillende internationale niveaus bij de VN.
  • Uitwisseling van belangenbehartigers van het recht op spelen vindt in IPA-verband plaats in driejaarlijkse congressen. Het volgende IPA-congres is van 4 tot 7 november 2020 in Jaipur, India.

Presentaties vanuit Ruimte voor de Jeugd

  • Froukje Hajer: inleiding over de situatie in Nederland wat betreft belangenbehartiging en pleitbezorging voor het belang van spel aan de hand van General Comment17.
  • Pim van der Pol: presentatie van een academic paper over het spelmodel van de Nederlandse speltheoretica Edith Vermeer (1956) waarin zij aangeeft dat het goede (volontplooide) spel zich bevindt tussen de twee werelden van enerzijds de dagelijkse werkelijkheid en anderzijds die van de fantasie. Verder kwam de toepassing op spel van het tekensysteem van de Amerikaanse filosoof Peirce 1839-1914) aan de orde, gevolgd door een rollenspel met iemand uit publiek. Daarbij kon zijn onderverdeling in iconische (letterlijke) tekens, indexicale (verwijzende) tekens en symbolische tekens concreet worden toegelicht.
  • Elske Oost en Arjan Vreugdenhil: workshop over circulair spel. De workshop werd ingeleid met een presentatie over hoe we grondstoffen kunnen beperken bij de realisatie van speelruimte. Daarna was er een actief deel, waarbij van afval van het congres speelplekmaquettes zijn gemaakt. Hiermee ontstond bewustwording van het feit dat speelruimte zo veel meer is dan speeltoestellen en dat je met afval uit andere sectoren prachtige plekken kan maken. Denk zelf maar eens waar je speelde toen je 10 jaar was! Weinig toestellen nodig toch?