Het Landelijke Docentennetwerk Spel organiseert op donderdag 16 januari tijdens de KindVak in Den Bosch de workshop ‘Werk maken van spelen’.

Werkt u als docent bij een beroepsopleiding (HBO of MBO)? Wilt u ook werk maken van spelen?  Dan is deze workshop voor u! We weten dat veel kinderen te weinig aan spelen toekomen. Dat is zorgwekkend voor hun ontwikkeling én voor de samenleving.  Spelen is voor álle kinderen van levensbelang.  Dat geldt zeker voor kinderen die opgroeien met meer risicofactoren en kinderen die extra zorg nodig hebben. We zoeken hoe we in opleidingen, zowel bachelor als MBO,  de aandacht voor het belang van Spel beter op kunnen nemen in het curriculum in de (beroeps)- opleidingen van toekomstige jeugdprofessionals beter vorm kan krijgen? Waar lopen we tegen aan? Wat hebben de studenten nodig, en wat betekent dat voor docenten?  Ook delen we bevindingen vanuit het landelijk docentennetwerk spel en van het Speelforum ‘De spelende professional’ van 28 november van Ruimte voor de jeugd i.s.m. het lectoraat Opgroeien en opvoeden in vloeibare tijden van Fontys-pedagogiek.

Workshop: ‘Werk maken van Spelen.
KindVak, Den Bosch, 16 januari 2020, 13:00 – 13:45 uur.
Doelgroep: Docenten beroepsopleidingen Social Work (voorheen SPH MWD en CMV), PABO,  Pedagogiek, Kinderopvang en MBO-opleidingen pedagogisch werk en onderwijs niveau 3 en 4 (voorheen PW en OA).
Meer info en aanmelding voor KindVak: www.kindvak.nl.