Veertien organisaties, waaronder Ruimte voor de Jeugd, ondertekenen op 3 december het SamenSpeelAkkoord. Daarmee beloven zij zich ervoor in te zullen zetten dat samen spelen mogelijk wordt voor alle kinderen, met en zonder handicap. Elke organisatie doet daarvoor een zogenoemde SamenSpeelBelofte.

Spelen is van levensbelang voor alle kinderen. Als kinderen de kans krijgen, spelen ze altijd en overal. En vooral: samen met andere kinderen. Maar voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is samen spelen niet altijd vanzelfsprekend. Negen van de tien speelplekken zijn voor hen niet toegankelijk. Opvoeders en zorgverleners stellen zich vaak (te) beschermend op. En kennis over samen spelen ontbreekt of is moeilijk te vinden.

De gevolgen zijn groot. Kinderen die niet samen kunnen spelen, worden geremd in hun ontwikkeling. Zij hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt, ervaren dat ze er niet bij horen en voelen zich eenzaam. Deze negatieve ervaringen dragen zij de rest van hun leven met zich mee. Het VN-Verdrag Handicap benadrukt het recht om samen op te groeien en samen te spelen. Hier is een wereld te winnen.

In het SamenSpeelAkkoord formuleren de deelnemende organisaties drie ambities:

1. Een inclusieve speelcultuur
Kinderen met en zonder handicap, hun ouders en de mensen in hun omgeving vinden samen spelen vanzelfsprekend.

2. Meer samenspeelplekken

Ieder kind met een beperking kan in de eigen woonomgeving met andere kinderen spelen.

3. Meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen

In 2020 opent het SamenSpeelLoket. Dit is dé plek waar alle lokale initiatiefnemers kennis en inspiratie kunnen vinden om aan de slag te gaan.

Het SamenSpeelAkkoord is een initiatief van Jantje Beton, VNG, De Speeltuinbende, Scouting Nederland, Hogeschool Utrecht, Veiligheid NL, JOGG, NUSO, Branchevereniging Spelen en Bewegen, Nationale Jeugdraad, Platform Ruimte voor de Jeugd, Het Gehandicapte Kind, de Minister van Gehandicaptenzaken en het Ministerie van VWS.

Lees hier de tekst van het SamenSpeelAkkoord.
Lees hier de Speelbelofte van Ruimte voor de Jeugd.