De International Play Association (IPA) heeft online het boekje ‘Play in Crisis’ uitgebracht. Hierin staan informatie en tips over spelen tijdens de Coronacrisis, als ondersteuning voor ouders en verzorgers. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn o.a.: hoe blijven kinderen tijdens de crisis emotioneel en fysiek gezond, en hoe kun je kinderen helpen om te gaan met gevoelens van angst en onzekerheid. Het boekje is gratis te downloaden via de website van IPA.