Het is van groot belang dat landelijke politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s voor 2021 aandacht besteden aan positief jeugdbeleid. Dat schrijven bijna 20 jeugdorganisaties, mede namens honderden lokale jeugdwerkgroepen, in een brief aan de partijen.

De maatschappelijke meerwaarde van het jeugd- en jongerenwerk wordt door de landelijke overheid helaas niet of nauwelijks onderkend. Gemeenten zijn in de Jeugdwet aangewezen als de belangrijkste speler rond jeugdbeleid. De Rijksoverheid laat het dus aan de 355 gemeenten over om jeugd- en jongerenorganisaties wel of niet (financieel) te ondersteunen. Dat leidt tot willekeur, en veel gemeenten zeggen hier ook onvoldoende geld voor te hebben.

Gemeentelijke budgetten voor de jeugd gaan grotendeels naar de jeugdzorg, terwijl de directe, dagelijkse leefomgeving van kinderen juist cruciaal is om gezond op te groeien. Jeugd- en jongerenorganisaties helpen mee om dat mogelijk te maken. Denk aan speeltuinen, kinderboerderijen, kindervakantieorganisaties en Scoutingverenigingen, waar zowel vrijwilligers als professionals zich dagelijks met hart en ziel inzetten voor de jeugd.

Zij laten kinderen spelen, bewegen en talenten ontdekken, hetgeen bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid, het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van kinderen en jongeren. Daarmee dragen zij ook bij aan een fijne leefsfeer in buurten en wijken, voor jong en oud.

De jeugdorganisaties vragen de politieke partijen zich ervoor in te zetten dat het Rijk structureel gaat bijdragen aan positief jeugdbeleid.

Lees hier de brief van de jeugdorganisaties.