Webinar, donderdag 3 december 2020, 14.30 tot 16.30 uur

Wat is er voor nodig om kinderen met een handicap de kans te geven contact te leggen in hun eigen wijk, vrienden te maken en lekker mee te doen? Dat is namelijk niet vanzelfsprekend. 85% van de kinderen in het speciaal onderwijs heeft geen vriendje in de eigen buurt of wijk. Bijna de helft van de kinderen met een handicap beweegt te weinig. Veel volwassenen met een handicap voelen zich – na een kindertijd met weinig sociale contacten – eenzaam.

Door samen spelen op jonge leeftijd mogelijk te maken, hopen wij dit tij te keren.

In dit webinar vertellen drie wetenschappers over hun onderzoek rond deze thematiek. Wat drijft hen? Waar richten zij zich in hun onderzoeken op? En wat hebben kinderen met en zonder handicap (en dus de hele samenleving) aan de uitkomsten van hun onderzoek?

Met medewerking van
* Dr. Manon Bloemen, Hogeschool Utrecht
* Rianne Janssens, P4Play
* Kirsten Nøhr, Noorderlicht Consultancy
* Ilse van der Put, adviseur samen spelen, Zet
* Froukje Hajer, voorzitter Ruimte voor de Jeugd

Aanmelden
U kunt zich hier aanmelden. Deelname is gratis. Acquire verzorgt de technische ondersteuning. Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en International Play Association.

Meer info
Download hier de flyer.