In de NRC stonden eind december een paar interessante artikelen over spel, die wij graag aanbevelen. Hendrik Spiering beschrijft hoe spel deel uitmaakt van vrijwel alles wat mensen doen: ‘Bij elk menselijk ritueel staat een spel aan de basis’ (NRC, 24 december 2020).

Ontwikkelingspsycholoog Louise Berkhout en orthopedagoog Pim van der Pol pleiten in een reactie voor het oprichten van een leerstoel Spel, om het fenomeen spel de wetenschappelijke aandacht te geven die het verdient (NRC, 30 december 2020).