In het 10e Speelforum, dat wordt gehouden in september 2021, gaat het over de aanstaande Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Eén van de voordelen zou zijn dat het voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven gemakkelijker wordt om met plannen te komen en zo invloed te hebben op hun omgeving. Deze partijen moeten dan met elkaar onderhandelen en ‘er samen uit te komen’. De overheid krijgt vooral een regisserende rol.

Hoe mooi de intenties misschien ook zijn, de wet is vooral een Luilekkerland voor projectontwikkelaars en andere initiatiefrijke partijen. Met genoeg tijd, geld en kennis hebben zij een enorme voorsprong op gewone burgers, die hun eigen belangen moeten behartigen in hun vrije tijd. Een ongelijke strijd. Minder goed gebekte of handige burgers, waaronder ook kinderen en jongeren komen hiermee nog verder op achterstand.

Zo gaat de Omgevingswet de kansenongelijkheid verder versterken. De wet is meermalen uitgesteld, maar lijkt niet meer tegen te houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van de jeugd worden geborgd?

10e Speelforum: ‘Van wie is de buurt?’
De omgevingswet & de zeggenschap over de openbare ruimte
September 2021, datum en tijd worden z.s.m. bekend gemaakt.
Meer info volgt.