De aanstaande Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven wordt het makkelijker om met plannen te komen en zo invloed te hebben op hun omgeving.

Hoe mooi de intenties misschien ook zijn, de wet is vooral een Luilekkerland voor projectontwikkelaars en andere initiatiefrijke partijen. Met genoeg tijd, geld en kennis hebben zij een enorme voorsprong op gewone burgers, die hun eigen belangen moeten behartigen in hun vrije tijd. Minder goed gebekte of handige burgers, waaronder ook kinderen en jongeren, komen hiermee nog verder op achterstand. Zo gaat de Omgevingswet de kansenongelijkheid verder versterken. De wet lijkt niet meer tegen te houden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de belangen van de jeugd worden geborgd??

Met medewerking van onder andere:
• Huri Sahin, voorzitter van het Kinderrechtencollectief
• Thijs Banninga, omgevingswetdeskundige en adviseur buitenruimte bij OBB speelruimtespecialisten
• Froukje Hajer, voorzitter Ruimte voor de Jeugd

Aanmelden
Dit Speelforum vindt live plaats tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in de Jaarbeurs in Utrecht. Voor deze beurs kunt u vooraf een gratis toegangskaart reserveren via deze link. Het Speelforum
is op 23 september om 12 uur in Lezingenzaal 1 op de Beursvloer. Apart reserveren voor het Speelforum is niet mogelijk, het aantal plekken is beperkt. Kom dus op tijd.

Voor meer informatie en uitkomsten van het debat kunt u mailen naar info@ruimtevoordejeugd.nl.

Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en International Play Association. Acquire biedt organisatorische ondersteuning.

Download hier de flyer.