Gemeentelijke budgetten voor de jeugd gaan grotendeels naar de jeugdzorg, terwijl de directe, dagelijkse
leefomgeving van kinderen juist cruciaal is om gezond op te groeien. Dat vraagt om positief jeugdbeleid.
Welke partners in de wijken heb je daarvoor nodig? Hoe kom je tot interdisciplinaire, domeinoverstijgende
samenwerking? Hoe werken de verschillende beleidssectoren samen? Wat werkt goed en welke
uitdagingen liggen er? Die vragen komen aan bod tijdens het Werkbezoek Positief Jeugdbeleid in Utrecht op 5 november 2021. Dit werkbezoek is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en het Landelijk
Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW) in samenwerking met het Netwerk Samen Spelen van de
gemeente Utrecht.

Lees de flyer voor meer info & aanmelden.