Jantje Beton onderzoekt samen met OBB (ruimtedenkers en spelmakers) hoe jongeren de openbare ruimte ervaren. Daarbij komen de factoren inrichting, sociale interactie, bereikbaarheid, participatie en veiligheid aan bod. Jongeren kunnen meedoen door een vragenlijst in te vullen.