Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de jaarlijkse Landelijke Jeugdmonitor gepubliceerd. Dit jaar is er speciale aandacht voor kinderrechten. Het Kinderrechtencollectief heeft een bijdrage geleverd over het monitoren van kinderrechten in Nederland.

Lees meer…