Bij uitgeverij Boom verscheen het boekje ‘Spelen serieus nemen’, bestemd voor leerkrachten in het basisonderwijs. In het boekje laat auteur Louise Berkhout zien dat spelen in groep 1 t/m 8 een waardevolle plaats in het curriculum kan innemen en niet beperkt hoeft te zijn tot de jongste groepen of het speelkwartier. Het boek heeft als doel kennis over spelen naar voren te brengen en op te roepen tot een speelse houding bij de leerkracht.

Meer info…