Op 1 en 2 februari 2022 legde de Nederlandse staat verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité over de
kinderrechtensituatie in Nederland. Er waren onder andere vragen over kinderparticipatie bij stadsplanning.

Het VN-Kinderrechtencomité heeft een serie aanbevelingen geformuleerd om de kinderrechtensituatie in
Nederland te verbeteren. Deze zogenoemde ‘Concluding Observations and Recommendations’ vormen een
richtlijn voor de Nederlandse overheid om in de komende jaren verder te werken aan de implementatie van het
VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland. Het comité presenteert een flinke lijst aan zorgen en verbeterpunten,
onder meer over geweld tegen kinderen, de toeslagenaffaire, migratie, de gevolgen van klimaatverandering en
digitale kinderrechten.

Lees hier de gehele beoordeling van de Nederlandse situatie.