Alle gemeenten in Nederland hebben een brief van Jantje Beton ontvangen. Daarin wordt concreet benoemd wat gemeenten kunnen doen op het gebied van speelruimte en speelkansen om kinderen gelukkig en gezond te laten opgroeien. Zo kunnen gemeenten in hun speelruimtebeleid een kwantitatieve norm hanteren, bijvoorbeeld door tenminste 3% van de openbare ruimte te bestemmen als speelruimte. Jantje Beton biedt aan de gemeenten te helpen bij het aanpassen van hun beleid.

Kijk hier voor meer info.