In opdracht van Jantje Beton heeft Kantar Public onderzoek uitgevoerd naar het speelgedrag van kinderen. Een zelfde onderzoek heeft ook in 2013 en 2018 plaatsgevonden.

In het onderzoek stonden twee vragen centraal:
– Welke (fysieke en mentale) belemmeringen zijn er voor kinderen om buiten te spelen? En hoe verhoudt zich dat tot de situatie in 2018 en 2013?
– Welke concrete boodschappen en adviezen hebben kinderen voor volwassenen?

Je kunt het Onderzoek Buitenspelen 2022 hier downloaden.