Na de zomer start het onderzoeksproject ‘Samen Spelen??’. In dit vierjarige project gaan onderzoekers toolkits ontwikkelen om samen spelen voor alle kinderen te stimuleren. Daarbij wordt zowel gekeken naar fysieke als naar sociale aspecten. Bij de ontwikkeling wordt samengewerkt met kindertherapeuten, ouders en kinderen. SIA RAAK-PRO kende een subsidie van 700.000 euro toe aan het consortium, waarvan de Hogeschool Utrecht penvoerder is. Ruimte voor de Jeugd is één van de deelnemers in het consortium.
Lees meer…