Uit onderzoek van Ecorys naar de maatschappelijke waarde van vrijwillig jeugdwerk en speeltuinen in Nederland blijkt dat de activiteiten van vrijwilligersorganisaties gericht op kinderen tot 12 jaar en jongeren tot 18 jaar een aanzienlijke waarde hebben. Het gaat om activiteiten als ontmoeting, plezier, creativiteit, natuurbeleving, zingeving, sport en spel, die begeleid worden door vrijwilligers.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Jantje Beton, in samenwerking met Scouting Nederland, YMCA, de Branchevereniging LOS en het Platform Ruimte voor de Jeugd. Het doel van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de maatschappelijke waarde van vrijwillig jeugdwerk voor kinderen, vrijwilligers, ouders en de maatschappij als geheel. Er zijn in Nederland ruim 50 organisaties werkzaam in het vrijwillig kinder- en jongerenwerk, waaronder Scouting, YMCA en Jong Nederland. Samen met de speeltuinen bereiken deze organisaties zo’n 2 miljoen jeugdigen.