Stichting het Gehandicapte Kind is op zoek naar projectvoorstellen voor een betere toegankelijkheid van speelplekken. Voor projecten is financiële steun beschikbaar. Meer info en aanvragen: SHGK. Aanvragen moeten voor 1 december binnen zijn.