Het SamenSpeelAkkoord maakte in december 2019 een vliegende start. In de hal van het stadhuis van Den Haag lanceerden veertien organisaties dit Akkoord, met als doel om alle Nederlandse kinderen aan het samenspelen te krijgen. Nu moet het Akkoord echt op stoom komen. Buiten Spelen is er bij en houdt u op de hoogte.

Alle organisaties die met en voor kinderen werken kunnen zich aansluiten bij het Akkoord, hun eigen SamenSpeelBelofte formuleren en daarmee aan de slag gaan. “Na de lancering stonden meerdere organisaties al in de startblokken en dienden direct een Belofte in”, vertelt Pauline van der Loo van Jantje Beton, een van de initiatiefnemers van het Akkoord. “Natuurmonumenten, een speeltuin, grote en kleine ontwerp- en adviesbureaus, een belangenorganisatie voor kinderboerderijen en een aantal fondsen. Een mooi divers gezelschap van organisaties, waarvan de meeste al actief bezig zijn met samen spelen.”

Kennis delen
“Nu zijn we systematischer aan het werven”, aldus Van der Loo. “Elke initiatiefnemer benadert potentiële deelnemers in het eigen werkgebied. Zo krijgen we een nog gevarieerder deelnemersbestand en betrekken we ook organisaties bij het Akkoord voor wie samen spelen een relatief nieuw thema is. Kleine, lokale organisaties proberen we te koppelen aan een koepelorganisatie of een gemeente. Want om samenspelen mogelijk te maken, stimuleren we ook samenwerken. We vragen van alle Beloftemakers ook om hun kennis over samen spelen ruimhartig te delen. Bijvoorbeeld via onze landelijke netwerkbijeenkomsten. De eerste is op 26 maart in Almere. We verwelkomen dan onze nieuwe Beloftemakers en besteden aandacht aan het sociale aspect van samen spelen: hoe zorg je voor een speelcultuur waarin iedereen zich welkom voelt?”

Zelfvertrouwen
Een prachtig voorbeeld van zo’n sociale activiteit staat in de SamenSpeelBelofte van NME-centrum Het Dijkmagazijn: Natuurclub Kiemkracht. “In elke klas zijn kinderen die niet zo goed uit de verf komen en voor wie samen spelen niet vanzelfsprekend is”, vertelt William van den Akker, directeur van Het Dijkmagazijn. “Met dit project geven we die kinderen zelfvertrouwen en een betere positie in de klas. We nodigen alle kinderen van de klas uit voor een natuurclub die onder schooltijd op onderzoek gaat in de omgeving van de school. De leerkracht wijst vervolgens vier of vijf leerlingen aan die mee mogen doen. Zo hoeft niemand te weten dat je behalve onderzoekjes doen ook oefent in samen spelen. De club gaat elke week drie kwartier naar buiten: grondboren, kikkervisjes vangen, bodembeestjes bekijken, uilenballen uitpluizen. Aansluitend vertellen de kinderen in de klas wat ze hebben ontdekt. De laatste keer gaat de hele klas naar buiten, bijvoorbeeld om samen een hut bouwen. Het hele traject duurt vijf of zes weken, niet te lang, niet te zwaar. Het geeft de kinderen een oppepper, een nieuwe plek in de klas en de kans om een verhaal te vertellen, zonder ze een uitzonderingspositie te geven.”

Haantjes-de-voorste
Het Dijkmagazijn heeft deze activiteit twaalf jaar geleden als pilot uitgevoerd. “Het SamenSpeelAkkoord is een goede aanleiding om het opnieuw op te pakken”, aldus Van den Akker. De ervaringen waren nl. erg positief. Bij het buitenwerk komen de kinderen verbazend goed tot hun recht: ze zijn inventief, ondernemend en leren snel. Bij de presentatie staan ze met flair voor de klas: “Hij heeft bij de presentatie voor de klas al meer verteld dan hij het hele jaar door in de kring had gedaan”, is een karakteristieke observatie uit het evaluatieverslag. De club werkt ook door op de langere termijn: als er later in de klas iets voorbij komt over de natuur, laten de clubleden van zich horen: dat is immers hun onderwerp.
“Het fijne van dit project is dat het zo eenvoudig is”, stelt Van den Akker. “Het kost niet veel tijd en geld, terwijl de resultaten groot zijn. Je kunt het dus makkelijk elk jaar herhalen en ook anderen kunnen er mee aan de slag. De doelgroep kun je per keer aanpassen. Samen spelen kan immers ook lastig zijn voor haantjes-de-voorste, die moeite hebben met kinderen die een beetje ‘anders’ zijn. Kom maar met ideeën, het project kan er alleen maar beter van worden.”


SamenSpeelAkkoord
Onder het motto ‘Elk kind speelt mee’ zet een groeiend aantal organisaties zich ervoor in om samen spelen voor alle kinderen mogelijk te maken. In het SamenSpeelAkkoord zijn drie ambities geformuleerd. (1) Een inclusieve speelcultuur, (2) meer samenspeelplekken en (3) meer en beter toegankelijke kennis over samen spelen.
Wat gaat u doen om de samenspeelkansen van alle kinderen te vergroten? Ga naar www.samenspeelakkoord.nl voor meer informatie.

Inspiratie
Een aanstekelijke publicatie over samenspelen is de Inspiratiebundel Aan de slag met samenspelen van de VNG en de Speeltuinbende.

Dit artikel verscheen eerder in BuitenSpelen 2020-1. Tekst: Marian Schouten