Buitenspelen wordt in de literatuur op verschillende manieren gedefinieerd. Onderzoekers en experts verschillen van mening over wanneer iets buitenspelen is. Daarom stelt het Mulier Instituut het gebruik van één terminologie voor. Als iedereen dezelfde termen gebruikt, kunnen we onderzoeken naar buitenspelen namelijk beter vergelijken en beleid beter onderbouwen.

In de voorgestelde terminologie is buitenspelen ‘al het spelen dat plaatsvindt in de buitenlucht’. Spelen kan daarbij één of meer van de volgende vormen hebben:

  • actief: met fysieke activiteit;
  • vrij: ongestructureerd en zelf gestuurd;
  • natuurlijk: in de natuur of met natuurlijke elementen, zoals water;
  • avontuurlijk: spannend, onvoorspelbaar en met risico;
  • sociaal: met interactie met anderen.

Kijk hier voor meer info over het rapport ‘Buitenspelen onder de loep: inzicht in de definitie van buitenspelen’.