Opleidingen

Home » Actueel » Opleidingen

Cursus Speelruimtebeleid

De Cursus Speelruimte geeft handvatten voor de speelruimte van visie tot en met realisatie. Door interactieve werkvormen afgewisseld met kennislessen wordt de stof gelijk eigen gemaakt. De cursus is gelijk de plek voor netwerken en kennisuitwisseling met vakgenoten.
Organisatie: Stichting Speelruimte en OBB Speelruimte Specialisten.
Meer info…

De Blauwe Ton

De Blauwe Ton biedt worshops en presentaties op het gebied van vrij, avontuurlijk en risicovol spelen.
Meer info… 

De Droomvogel

De Droomvogel biedt goed gefundeerde, praktijkgerichte speltrainingen en workshops aan, speciaal gericht op professionals in de vroegschoolse en voorschoolse educatie.
Meer info…

Veiligheid.nl: Inspiratiesessie Risicovol spelen

Tijdens de online Inspiratiesessie Risicovol Spelen krijg je (nieuwe) inzichten en praktische tips over risicovol spelen, waarmee je op je eigen groep, in je eigen team of organisatie direct aan de slag kan. Bestemd voor iedereen die in de kinderopvang werkt.
Meer info…

 

Hogeschool Utrecht: Minor ‘Spelen, een serieuze zaak’

In deze minor kunnen professionals (in opleiding) ontdekken wat spelen met kinderen doet vanuit verschillende perspectieven. Hoe, waar en wanneer geef je kinderen ruimte te spelen en wat zijn de effecten daarvan? Je ontdekt eerst zelf hoe je (veelal door te spelen) kunt aansluiten bij een spelend kind. Geschikt voor voltijd- en deeltijdstudenten.
Meer info…

 

Veiligheid.nl: Verdiepende trainingsmodule ‘Aan de slag met RVS’

Tijdens deze training leer je wat je aan risicovol spel kunt doen, maar ook hoe je kinderen hierin stimuleert en begeleidt. De training is geschikt voor medewerkers van kinderopvangorganisaties die gebruikmaken van de Risicoach toolkit.
Meer info…

 

 

Veiligheid.nl: Verdiepende trainingsmodule ‘Gesprek & communicatie RVS’

Tijdens deze training leer je wat wel en wat niet werkt in je communicatie richting ouders en collega’s over risicovol spelen. De training is geschikt voor medewerkers van kinderopvangorganisaties die gebruikmaken van de Risicoach toolkit.
Meer info…

Cursus Kennismaking met Groene Schoolpleinen

​Deze cursus van Springzaad voorziet in de grote behoefte aan kennis over wat een groen schoolplein is en hoe het zich onderscheidt van een gewoon plein. Interesse? Stuur een mail naar Springzaad en blijf op de hoogte.