Jaaroverzicht 2020

We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin alles anders liep dan verwacht en gepland. Toch hebben we vanuit Ruimte voor de Jeugd ook in 2020 aandacht kunnen vragen voor het belang van ruimte en tijd voor het spel van kinderen – juist tijdens de Coronapandemie. We...

Vooraankondiging 10e Speelforum: ‘Van wie is de buurt?’

In het 10e Speelforum, dat wordt gehouden in september 2021, gaat het over de aanstaande Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Eén van de voordelen zou zijn dat het voor burgers, maatschappelijke organisaties en...

Rapport: Kinderrechten in Nederland

Op 30 april publiceerde het Kinderrechten Collectief de rapportage Kinderrechten in Nederland. Elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, legt iedere vijf jaar verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de naleving van...

Videoregistratie 9e Speelforum nu online

Wat is er voor nodig om kinderen met een handicap de kans te geven contact te leggen in hun eigen wijk, vrienden te maken en lekker mee te doen? Tijdens het 9e Speelforum op 3 december 2020 hebben wij ons in die vraag verdiept. De complete videoregistratie van dit...

Kennismakingsrondje

Elke keer is het weer magisch: vraag volwassenen naar hun speelherinneringen en voor je ogen zie je een wonderlijke transformatie. Ogen beginnen te glimmen, wangen worden rood, taalgebruik verandert. Opeens zie je de hooggehakte directrice onder een hek doorkruipen om...