5 november: Werkbezoek Positief Jeugdbeleid

Gemeentelijke budgetten voor de jeugd gaan grotendeels naar de jeugdzorg, terwijl de directe, dagelijkse leefomgeving van kinderen juist cruciaal is om gezond op te groeien. Dat vraagt om positief jeugdbeleid. Welke partners in de wijken heb je daarvoor nodig? Hoe kom...

23 september: Speelforum over Omgevingswet

De aanstaande Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven wordt het makkelijker om met plannen te komen en zo invloed te hebben op hun omgeving. Hoe mooi de intenties misschien...

Jaaroverzicht 2020

We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin alles anders liep dan verwacht en gepland. Toch hebben we vanuit Ruimte voor de Jeugd ook in 2020 aandacht kunnen vragen voor het belang van ruimte en tijd voor het spel van kinderen – juist tijdens de Coronapandemie. We...

Vooraankondiging 10e Speelforum: ‘Van wie is de buurt?’

In het 10e Speelforum, dat wordt gehouden in september 2021, gaat het over de aanstaande Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Eén van de voordelen zou zijn dat het voor burgers, maatschappelijke organisaties en...

Rapport: Kinderrechten in Nederland

Op 30 april publiceerde het Kinderrechten Collectief de rapportage Kinderrechten in Nederland. Elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, legt iedere vijf jaar verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de naleving van...