Goed spelen

Spelen gebeurt in vele gradaties, van vluchtig tot intensief. Als speeldeskundigen zien wij natuurlijk graag dat kinderen ‘goed’ spelen. Maar wat is dat eigenlijk? Vaak wordt in dit verband de term ‘flow’ gebruikt. De vader van de flow theorie, Mihaly Csikszentmihalyi...

Kennismakingsrondje

Elke keer is het weer magisch: vraag volwassenen naar hun speelherinneringen en voor je ogen zie je een wonderlijke transformatie. Ogen beginnen te glimmen, wangen worden rood, taalgebruik verandert. Opeens zie je de hooggehakte directrice onder een hek doorkruipen om...

Het nieuwe normaal

‘Kaart laat zien: Amsterdamse trottoirs ongeschikt voor anderhalvemeter-samenleving’ kopte NOS Nieuws half mei. Ja, u leest het goed. Dit is wetenschappelijk vastgesteld door onderzoekers van de TU Delft, met behulp van een heus computerprogramma. ‘Vertel ons wat’,...

Het recht op onzichtbaarheid

In de grote mensenwereld is er veel te doen over onze verdwijnende privacy. Big Brother is watching us. Voor veel Nederlandse kinderen is dit al de dagelijkse realiteit: er wordt op hen gelet, altijd, overal en met de beste bedoelingen. En niet alleen door Big...

Het Geheim van het Griftpark

Het Griftpark in Utrecht is een van de drukst bezochte stadsparken van Nederland. Een zwaar vervuild terrein veranderde in een groen paradijs, waar kinderen spelen bij de Cascade, werknemers pauzeren op de Accubult en zwervers een tukje doen in de Natuurkern. Wat...

Koester uw jeugdorganisaties

‘In uw gemeente zijn jeugdorganisaties actief, zoals scouting, sportverenigingen, jeugdclubs, kinderwerk en speeltuinverenigingen. Zij werken in buurten waar kinderen opgroeien. Zij werken – samen met jeugdzorgorganisaties – vaak onzichtbaar in het...