voor spelen, participatie, zelfstandige mobiliteit
en een gezonde ontwikkeling

Verslag 7e Speelforum verschenen

Het 7e Speelforum, met als titel ‘De Spelende Professional – Tijd en ruimte voor onze binnenwereld’, was een groot succes. Een inspirerend verslag leest u hier.

General Comment nr. 17 nu in het Nederlands beschikbaar

Het General Comment 17, dat behoort bij het Kinderrechtenverdrag, is een belangrijk document waarin het belang van spelen voor kinderen wordt onderbouwd. Het ook een van de peilers onder het werk van Ruimte voor de Jeugd. De document is vanaf nu beschikbaar in het...

Het SamenSpeelAkkoord is ondertekend!

Het SamenSpeelAkkoord is ondertekend! Veertien organisaties zetten deze week hun handtekening: Jantje Beton, VNG, De Speeltuinbende, Scouting Nederland, Hogeschool Utrecht, Veiligheid NL, JOGG, NUSO, Branchevereniging Spelen en Bewegen, Nationale Jeugdraad, Platform...

SamenSpeelAkkoord voor inclusief spelen

Veertien organisaties, waaronder Ruimte voor de Jeugd, ondertekenen op 3 december het SamenSpeelAkkoord. Daarmee beloven zij zich ervoor in te zullen zetten dat samen spelen mogelijk wordt voor alle kinderen, met en zonder handicap. Elke organisatie doet daarvoor een...

Het Recht op Spelen in de schijnwerper

Vandaag is het de Internationale Dag van de Rechten van het Kind! Precies 30 jaar geleden werd in de Verenigde Naties het Kinderrechtenverdrag aangenomen. Op deze Kinderrechtendag is er speciaal aandacht voor artikel 31: het recht op spelen. Een artikel dat Ruimte...

16 januari: Workshop ‘Werk maken van Spelen’

Het Landelijke Docentennetwerk Spel organiseert op donderdag 16 januari tijdens de KindVak in Den Bosch de workshop ‘Werk maken van spelen’. Werkt u als docent bij een beroepsopleiding (HBO of MBO)? Wilt u ook werk maken van spelen?  Dan is deze workshop voor u! We...