IPA

Home » IPA

IPA & Ruimte voor de Jeugd

IPA (International Play Association) heeft sinds 22 mei 2014 een Nederlandse afdeling. Het ledencertificaat werd uitgereikt tijdens de General Meeting van IPA in Istanbul. Ruimte voor de Jeugd is het aanspreekpunt van de Nederlandse IPA-afdeling en is te bereiken via ipa@ruimtevoordejeugd.nl.