Jeugdwerk

Home » Jeugdwerk

Werkgroep Vrijwillig Jeugdwerk

Het vrijwillig jeugdwerk doet veel en belangrijk werk voor de jeugd en is sterk ingebed in lokale gemeenschappen. Organisaties die met vrijwilligers actief zijn in het jeugdwerk vinden elkaar in de Werkgroep Vrijwillig Jeugdwerk van Ruimte voor de Jeugd.

Wat wij doen

Kennis delen
In de werkgroep Vrijwillig Jeugdwerk delen we kennis en ervaring, horen we wat er speelt en discussiëren we over wat er nodig en gewenst is. Zo versterken wij elkaar en werken we aan de kwaliteit van ons werk.

Voorwaarden scheppen
Om ons werk goed te kunnen doen, moeten we als jeugdwerkorganisaties kunnen beschikken over voldoende draagvlak, ruimte en middelen. Daarvoor is het essentieel om deel te nemen aan de vele landelijke overleggen, coalities en allianties die voor ons relevant zijn. YMCA, Scouting Nederland en Jantje Beton/LOS nemen hierin het voortouw en vertegenwoordigen het vrijwillig jeugdwerk op landelijk niveau. Via de werkgroep blijf je op de hoogte en kun je de nodige input leveren.

Hoe wij werken

We zien elkaar vier keer per jaar: twee maal fysiek en twee maal digitaal. Daarnaast werken we in kleine groepen aan actuele thema’s. Tussendoor kunnen we natuurlijk altijd contact met elkaar opnemen.

Stichting Ruimte voor de Jeugd faciliteert onze werkgroep organisatorisch en inhoudelijk. Zo regelt Ruimte voor de Jeugd de bijeenkomsten en kun je de stichting inschakelen als rechtspersoon en postadres. Daarnaast verzorgt Ruimte voor de Jeugd een maandelijkse nieuwsbrief, een website, netwerkbijeenkomsten en studiedagen.   

Meedoen

Wil je meedoen met onze werkgroep? Je bent van harte welkom.

Als deelnemer van onze werkgroep word je automatisch participant van Ruimte voor de Jeugd. 

Ruimte voor de Jeugd is financieel onafhankelijk en draait op de bijdragen van participanten. Participanten betalen jaarlijks € 100,- (individueel / zzp), € 250,- (middelgrote organisaties) of € 500,- (grote organisaties).