Nieuws

Home » Nieuws

IPA World Conference 2023: Call for Papers

Van 6 tot 9 juni 2023 vindt in Glasgow de IPA World Conference plaats. Tot 5 december 2022 kunnen voorstellen worden ingediend voor een bijdrage aan deze conferentie via de website van IPA.

Lees meer

Manifest voor een rechtvaardige straat

Hoogleraar Marco te Brömmelstroet en journalist Thalia Verkade presenteerden dit jaar, als vervolg op de actie Geef de straat Terug, de nieuwe website Van50naar30. Op deze website vind je o.a. een met vijf principes voor een rechtvaardige straat. Je bent van harte...

Lees meer

UNICEF: ‘Jongeren praten graag mee in hun gemeente’

Veruit de meeste Nederlandse jongeren zouden graag meepraten over zaken die zij belangrijk vinden binnen hun gemeente. Driekwart van hen zegt dat de gemeente nog nooit naar hun mening heeft gevraagd. Dat blijkt uit onderzoek dat UNICEF Nederland heeft gedaan bij...

Lees meer

Vierjarig project ‘Samen Spelen’ van start

Na de zomer start het onderzoeksproject ‘Samen Spelen??’. In dit vierjarige project gaan onderzoekers toolkits ontwikkelen om samen spelen voor alle kinderen te stimuleren. Daarbij wordt zowel gekeken naar fysieke als naar sociale aspecten. Bij de ontwikkeling wordt...

Lees meer

Sportakkoord voor samen spelen

De Regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022 voor gemeenten is gewijzigd. De aanpassing in de regeling betekent dat gemeenten hun uitvoeringsbudget (dat eerder is aangevraagd en toegekend) nu ook kunnen inzetten om speeltuinen toegankelijk te maken....

Lees meer

De meeste gemeenten hebben beleid voor buitenspelen

Van alle gemeenten heeft 65% beleid voor buitenspelen: 40% specifiek op dit onderwerp en 25% als onderdeel van een breder beleidsplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Slechts 21% van de gemeenten voert monitoring en/of evaluatie van hun...

Lees meer

Publicatie: Onderzoek Buitenspelen 2022

In opdracht van Jantje Beton heeft Kantar Public onderzoek uitgevoerd naar het speelgedrag van kinderen. Een zelfde onderzoek heeft ook in 2013 en 2018 plaatsgevonden. In het onderzoek stonden twee vragen centraal: - Welke (fysieke en mentale) belemmeringen zijn er...

Lees meer

Onderzoek Kinderombudsman: Hoe gaat het met jou?

De Kinderombudsman wil graag van kinderen en jongeren zélf horen hoe het met ze gaat. Iedere twee jaar wordt daarom een groot onderzoek uitgevoerd via een online vragenlijst voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. De presentatie van de resultaten vindt...

Lees meer