voor spelen, participatie, zelfstandige mobiliteit
en een gezonde ontwikkeling

Nieuws

Home » Nieuws

Volgende Speelforum in november

Ruimte voor de Jeugd en de International Play Association organiseren twee keer per jaar een Speelforum. De thema’s komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het VN Verdrag inzake de Rechten van het...

Lees meer

14 maart: Excursie Speeltuin Zuiderkwartier, Leiden

Op 14 maart organiseert Ruimte voor de Jeugd van 13.00 tot 14.30 uur een excursie naar Speeltuin Zuiderkwartier in Leiden. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel graag aanmelden bij info@ruimtevoordejeugd.nl. Aansluitend op de excursie begint om 15.00 uur het 6e...

Lees meer

Cursus gemeentelijk speelruimtebeleid 2019

SPEELRUIMTE en OBB Ingenieursbureau organiseren ook dit jaar de cursus Gemeentelijk Speelruimtebeleid. De cursus vindt plaats op 22 en 23 mei in Utrecht. Daarnaast zijn er ééndaagse cursussen in Leiden (9 april) en Zwolle (3 september). In deze praktijkgerichte cursus...

Lees meer

In memoriam Jaap Verkroost

Tot ons grote verdriet is Jaap Verkroost op dinsdag 22 januari jl. overleden. Jaap was een warm pleitbezorger voor de belangen van de jeugd. Zijn hart lag vooral bij recreatie, sport en spel. Hij wist mensen en organisaties te verbinden. Bij Ruimte voor de Jeugd was...

Lees meer

Vijfde Speelforum: Spelen en sport

Dat dagelijks bewegen goed voor ons is, dat weten wij wel. Dat veel kinderen niet aan de beweegnorm komen, is ook bekend. Maar hoe zetten we kinderen dan in beweging? 'Naar de sportclub,' is al snel het antwoord. Maar is dat inderdaad wat jonge kinderen nodig hebben?...

Lees meer