Nieuws

Home » Nieuws

Onderzoek gestart: jongeren en openbare ruimte

Jantje Beton onderzoekt samen met OBB (ruimtedenkers en spelmakers) hoe jongeren de openbare ruimte ervaren. Daarbij komen de factoren inrichting, sociale interactie, bereikbaarheid, participatie en veiligheid aan bod. Jongeren kunnen meedoen door een vragenlijst in...

Lees meer

Campagne Onbeperkt Spelen van start

De campagne ‘Onbeperkt spelen? Ik ben er klaar voor’ is deze maand van start gegaan. Doel van de campagne is om veel meer speelplekken te creëren waar kinderen met een beperking zich welkom voelen. Op de website www.onbeperktspelen.nl staan tips voor mensen en...

Lees meer

23 september: Speelforum over Omgevingswet

De aanstaande Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Voor burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven wordt het makkelijker om met plannen te komen en zo invloed te hebben op hun omgeving. Hoe mooi de intenties misschien...

Lees meer

Jaaroverzicht 2020

We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin alles anders liep dan verwacht en gepland. Toch hebben we vanuit Ruimte voor de Jeugd ook in 2020 aandacht kunnen vragen voor het belang van ruimte en tijd voor het spel van kinderen – juist tijdens de Coronapandemie. We...

Lees meer

Vooraankondiging 10e Speelforum: ‘Van wie is de buurt?’

In het 10e Speelforum, dat wordt gehouden in september 2021, gaat het over de aanstaande Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Eén van de voordelen zou zijn dat het voor burgers, maatschappelijke organisaties en...

Lees meer

Rapport: Kinderrechten in Nederland

Op 30 april publiceerde het Kinderrechten Collectief de rapportage Kinderrechten in Nederland. Elk land dat het VN-Kinderrechtenverdrag heeft geratificeerd, legt iedere vijf jaar verantwoording af aan het VN-Kinderrechtencomité over hoe het gaat met de naleving van...

Lees meer

Videoregistratie 9e Speelforum nu online

Wat is er voor nodig om kinderen met een handicap de kans te geven contact te leggen in hun eigen wijk, vrienden te maken en lekker mee te doen? Tijdens het 9e Speelforum op 3 december 2020 hebben wij ons in die vraag verdiept. De complete videoregistratie van dit...

Lees meer

Spel in het nieuws

In de NRC stonden eind december een paar interessante artikelen over spel, die wij graag aanbevelen. Hendrik Spiering beschrijft hoe spel deel uitmaakt van vrijwel alles wat mensen doen: 'Bij elk menselijk ritueel staat een spel aan de basis' (NRC, 24 december 2020)....

Lees meer

Ilse van der Put: ‘Erbij horen begint in de speeltuin’

Naar aanleiding van het komende Speelforum over Samen Spelen sprak Ilse van der Put (bestuurslid van Ruimte voor de Jeugd) met het Nederlands Dagblad. Zij legt uit waarom het voor kinderen met en zonder beperking zo belangrijk is om met elkaar te kunnen spelen - en...

Lees meer