Nieuws

Home » Nieuws

Sportakkoord voor samen spelen

De Regeling Sportakkoord en Leefstijlinterventies 2020-2022 voor gemeenten is gewijzigd. De aanpassing in de regeling betekent dat gemeenten hun uitvoeringsbudget (dat eerder is aangevraagd en toegekend) nu ook kunnen inzetten om speeltuinen toegankelijk te maken....

Lees meer

De meeste gemeenten hebben beleid voor buitenspelen

Van alle gemeenten heeft 65% beleid voor buitenspelen: 40% specifiek op dit onderwerp en 25% als onderdeel van een breder beleidsplan. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Slechts 21% van de gemeenten voert monitoring en/of evaluatie van hun...

Lees meer

Publicatie: Onderzoek Buitenspelen 2022

In opdracht van Jantje Beton heeft Kantar Public onderzoek uitgevoerd naar het speelgedrag van kinderen. Een zelfde onderzoek heeft ook in 2013 en 2018 plaatsgevonden. In het onderzoek stonden twee vragen centraal: - Welke (fysieke en mentale) belemmeringen zijn er...

Lees meer

Onderzoek Kinderombudsman: Hoe gaat het met jou?

De Kinderombudsman wil graag van kinderen en jongeren zélf horen hoe het met ze gaat. Iedere twee jaar wordt daarom een groot onderzoek uitgevoerd via een online vragenlijst voor kinderen en jongeren tussen de 8 en 18 jaar. De presentatie van de resultaten vindt...

Lees meer

Boek: Het laatste kind op straat

Het vrij spelen van kinderen staat onder druk. Het is niet meer vanzelfsprekend dat kinderen zelfstandig hun buurt ontdekken en alleen of met vriendjes in de (stads)natuur rondstruinen. Dergelijke ervaringen zijn echter van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van...

Lees meer

30 juni: SamenSpeelNetwerk bijeenkomst

Het SamenSpeelNetwerk organiseert op 30 juni 2022 van 13 tot 17 uur een bijeenkomst in Amersfoort. Thema: Samen spelen - van speeltoestel tot samenspel. Samen spelen is leuk, maar gaat niet altijd vanzelf. Gelukkig zijn er allerlei manieren om ontmoeting makkelijker...

Lees meer

26 juni: De Grote SamenSpeeldag

Op zondag 26 juni 2022 organiseert de Speeltuinbende De Grote Samenspeeldag: het leukste inclusieve festival voor kinderen met en zonder beperking vanaf 6 jaar. De Grote Samenspeeldag heeft als doel om kinderen met elkaar te verbinden. Kinderen kunnen elkaar...

Lees meer