Organisatie en Partners

Home » Organisatie en Partners

Bestuur
Ruimte voor de Jeugd

Froukje Hajer

Voorzitter

Pauline van der Loo

Penningmeester

Ilse van der Put

Secretaris

Secretariaat en contact

Marian Schouten

info@ruimtevoordejeugd.nl
035-6248571

Partners

Dr. Louise Berkhout

Dr. Louise Berkhout

Docent psychologie en onderzoeksvaardigheden & onderzoeker, Hogeschool Leiden.
Meer over Louise Berkhout…

Stichting De Droomvogel

Stichting De Droomvogel

Marlies Greve

Via publicaties, speelprentenboeken, speltrainingen en workshops vraagt De Droomvogel aandacht voor het belang van kinderspel als basisactiviteit van het kind.
www.droomvogel.nl

Gemeente Tholen

Gemeente Tholen

Karin Bommelijn

Karin Bommelijn zet zich als beleidsmedewerker welzijn bij de gemeente Tholen o.a. in voor een speelvriendelijke woonomgeving.
bommelijn.c@tholen.nl

Speeldernis

Speeldernis

Ian Mosterd

Oudste natuurspeeltuin van Nederland. Ontwikkelt ook onderwijsprogramma’s en deelt haar kennis graag met professionals uit binnen- en buiteland.
www.speeldernis.nl

 

Child Friendly Cities

Child Friendly Cities

Het netwerk Child Friendly Cities ondersteunt deelnemende gemeenten d.m.v. bijeenkomsten en praktische handreikingen, gebaseerd op de dagelijkse praktijk.
www.vng.nl/childfriendlycities

Jantje Beton

Jantje Beton

Pauline van der Loo

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij speciale aandacht.
www.jantjebeton.nl

Kind, Spel en Ruimte

Kind, Spel en Ruimte

Froukje Hajer

Verbindt beleid en praktijk rond ‘Kind, spel & ruimte’. Zet zich in voor positief jeugdbeleid en richt zich daarbij vooral op kinderen die extra aandacht nodig hebben. Beleidsadvies, methodiek- en projectontwikkeling, werkbegeleiding, (bij)scholing, training en voorlichting.
www.froukjehajer.nl

Eelco Koppelaar

Eelco Koppelaar

Ontwerp- en adviesbureau

Een enthousiast en dynamisch ontwerp- en adviesbureau, met als specialiteit het ontwerpen van veilige en tegelijk aantrekkelijke en uitdagende speelruimte.

Netwerk Springzaad, meer ruimte voor natuur en kinderen

Netwerk Springzaad, meer ruimte voor natuur en kinderen

Sigrun Lobst

Een open netwerk gericht op het natuurrijker maken van schooltuinen, speelterreinen en andere plekken waar kinderen kunnen leren en recreëren. Voor mensen uit onderwijs, buitenschoolse educatie en opvang en NME. Voor pedagogen, ontwerpers en ecologisch hoveniers.
www.springzaad.nl

OBB Speelruimtespecialisten

OBB Speelruimtespecialisten

Johan en Elske Oost

OBB is gespecialiseerd in al het advieswerk voor gemeenten (beleid-beheer-ontwerp-aanbesteding-participatie) rondom spelen, ontmoeten en sporten van kinderen, jeugd en jongeren in de openbare ruimte.
www.obb-ingenieurs.nl

ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland

Karin Pieck

ROC Midden Nederland biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht.
www.rocmn.nl

Scouting Nederland

Scouting Nederland

Fedde Boersma

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. De vereniging biedt kinderen en jongeren leuke en uitdagende activiteiten in een veilige en leerzame speelomgeving.
www.scouting.nl

Speeltuinbende

Speeltuinbende

Cerunne Bouts

De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met én zonder handicap. Zij willen ervoor zorgen dat speelplekken in Nederland toegankelijk worden gemaakt, zodat kinderen – met én zonder handicap – samen kunnen spelen.
www.speeltuinbende.nl

 

Stadswerk

Stadswerk

Maarten Loeffen

Vereniging van gemeenten, bedrijven en professionals, actief rondom vraagstukken en praktische oplossingen in de fysieke leefomgeving.
www.stadswerk.nl

 

 

Stichting Speelruimte, kenniscentrum buitenspelen

Stichting Speelruimte, kenniscentrum buitenspelen

Dirk Vermeulen

Onafhankelijk kenniscentrum voor gemeenten en instellingen in het hele land. Onderzoek, advies en ontwerp rondom buitenspelen in de openbare ruimte.
www.speelruimte.nl

VeiligheidNL

VeiligheidNL

Hedy Goossens

Onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. Door onderzoek te doen naar en tips en adviezen te geven over hoe kinderen avontuurlijk(er) kunnen spelen, wil VeiligheidNL bijdragen aan het vergroten van de risicocompetenties van kinderen in Nederland.
www.veiligheid.nl
www.risicovol-spelen.nl

De Blauwe Ton

De Blauwe Ton

Martin van Rooijen

Martin van Rooijen is pedagoog en onderzoeker, promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. Via De Blauwe Ton (… laat kinderen zélf spelen) draagt Martin zijn visie over vrij en risicovol spelen uit met training, onderzoek, advies en praktijk.
info@deblauweton.nl

Buurtspeelcoach

Buurtspeelcoach

Anne Bakker

Wij spelen het spel en creëren daardoor speelruimte. Wij ondersteunen sport, welzijn en onderwijs om spel op de agenda te zetten. 
www.buurtspeelcoach.nl

Acquire Publishing

Acquire Publishing

Met onze communities stimuleren we de samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling in de openbare ruimte, mobiliteit, bouw, architectuur en infra.
www.acquirepublishing.nl

 

SKATS

SKATS

Wilna van den Heuvel

Wilna van den Heuvel is als speldeskundige, docent, supervisor en kunstenaar verbonden aan Hogeschool Utrecht. Vanuit haar trainingsbureau SKATS biedt zij supervisie en geeft ze trainingen op maat op het gebied van Spel en Kunst.

YMCA

YMCA

De YMCA daagt mensen uit om hun talenten te ontdekken en in te zetten. Ze werkt vooral met, voor en door jongeren. Zomerkampen en jeugdwerk zijn de belangrijkste activiteiten. Daarnaast deelt de YMCA haar kennis en accommodaties graag met anderen: scholen, bedrijven, instellingen, particulieren.

Thuis op Straat (TOS)

Thuis op Straat (TOS)

TOS helpt jeugdigen opgroeien tot aanspreekbare, weerbare en zelfredzame burgers, die een volwaardige plaats in de samenleving innemen. TOS gaat uit van de eigen kracht van jeugdigen en stelt hen in staat hun talenten en mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en voor anderen.