Organisatie en Partners

Home » Organisatie en Partners

Bestuur
Ruimte voor de Jeugd

Froukje Hajer

Voorzitter

Pauline van der Loo

Secretaris

Ilse van der Put

Penningmeester

Secretariaat en contact

Marian Schouten

info@ruimtevoordejeugd.nl
035-6248571

Partners

Dr. Louise Berkhout

Dr. Louise Berkhout

Docent psychologie en onderzoeksvaardigheden & onderzoeker, Hogeschool Leiden.
www.hsleiden.nl
071-5188900

Stichting De Droomvogel

Stichting De Droomvogel

Marlies Greve

Via publicaties, speelprentenboeken, speltrainingen en workshops vraagt De Droomvogel aandacht voor het belang van kinderspel als basisactiviteit van het kind.
www.droomvogel.nl

Gemeente Tholen

Gemeente Tholen

Karin Bommelijn

Karin Bommelijn zet zich als beleidsmedewerker welzijn bij de gemeente Tholen o.a. in voor een speelvriendelijke woonomgeving.
bommelijn.c@tholen.nl
0166-668263

Speeldernis

Speeldernis

Ian Mosterd

Oudste natuurspeeltuin van Nederland. Ontwikkelt ook onderwijsprogramma’s en deelt haar kennis graag met professionals uit binnen- en buiteland.
www.speeldernis.nl

 

Child Friendly Cities

Child Friendly Cities

Het netwerk Child Friendly Cities ondersteunt deelnemende gemeenten d.m.v. bijeenkomsten en praktische handreikingen, gebaseerd op de dagelijkse praktijk.
www.vng.nl/childfriendlycities

Jantje Beton

Jantje Beton

Pauline van der Loo

Jantje Beton is hét goede doel dat zich samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speeltijd. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij speciale aandacht.
www.jantjebeton.nl

Kind, Spel en Ruimte

Kind, Spel en Ruimte

Froukje Hajer

Froukje Hajer verbindt beleid en praktijk rond ‘Kind, spel & ruimte’. Zij zet zich in voor positief jeugdbeleid en richt zich daarbij vooral op kinderen die extra aandacht nodig hebben. Beleidsadvies, methodiek- en projectontwikkeling, werkbegeleiding, (bij)scholing, training en voorlichting.
www.froukjehajer.nl/

Martin van Rooijen

Martin van Rooijen

Pedagoog en onderzoeker, promovendus aan de Universiteit voor Humanistiek, Utrecht. Martin doet onderzoek naar de meerwaarde van risico in het spel van kinderen en de dilemma’s die ouders en professionals hierbij hebben.
martin.vanrooijen@planet.nl

Netwerk Springzaad, meer ruimte voor natuur en kinderen

Netwerk Springzaad, meer ruimte voor natuur en kinderen

Sigrun Lobst

Springzaad is een open netwerk dat zich bezighoudt met het natuurrijker maken van schooltuinen, speelterreinen en andere plekken waar kinderen kunnen leren en recreëren. Binnen Springzaad zijn mensen actief uit het onderwijs, de buitenschoolse educatie en opvang, nme-medewerkers, pedagogen, ontwerpers en ecologisch hoveniers.
www.springzaad.nl

Stichting Oase

Stichting Oase

Willy Leufgen, Marianne van Lier

Stichting Oase is een beweging voor vrienden van natuurrijke tuinen, parken en plantsoenen in Nederland en Vlaanderen, actief op de raakvlakken van natuur, tuin, cultuur en kunst, op velerlei schalen en locaties, haast altijd gedreven, soms  groots, maar liefst wel kleinschalig en zeker binnen de menselijke maat.
www.stichtingoase.nl

OBB Speelruimtespecialisten

OBB Speelruimtespecialisten

Johan en Elske Oost

OBB is gespecialiseerd in al het advieswerk voor gemeenten (beleid-beheer-ontwerp-aanbesteding-participatie) rondom spelen, ontmoeten en sporten van kinderen, jeugd en jongeren in de openbare ruimte.
www.obb-ingenieurs.nl

Ontwerpbureau Jootje Vaas

Ontwerpbureau Jootje Vaas

Jootje Vaas

Ontwerpt buitenruimten bij peuterspeelzalen, (medische) kinderdagverblijven, scholen, internaten, kinderboerderijen, speeltuinen, jongerencentra, recreatieparken en straten. Stelt beleidsadviezen op voor gemeentes. Begeleidt kinderparticipatie.
www.jootjevaas.nl

ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland

Karin Pieck

ROC Midden Nederland biedt middelbaar beroepsonderwijs (mbo), voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo), bedrijfsopleidingen en participatieonderwijs in de provincie Utrecht.
www.rocmn.nl

Scouting Nederland

Scouting Nederland

Eric Lepelaar

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. De vereniging biedt kinderen en jongeren leuke en uitdagende activiteiten in een veilige en leerzame speelomgeving.
www.scouting.nl

Speeltuinbende

Speeltuinbende

Cerunne Bouts

De Speeltuinbende is een testteam van kinderen met én zonder handicap. Zij willen ervoor zorgen dat speelplekken in Nederland toegankelijk worden gemaakt, zodat kinderen – met én zonder handicap – samen kunnen spelen.
www.speeltuinbende.nl

 

Spereco Holland BV

Spereco Holland BV

Frans Everaerts

Spereco bedenkt, ontwerpt en bouwt al meer dan 40 jaar unieke speeltoestellen, speelplaatsen en straatmeubilair.
www.spereco.nl

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer

Marleen Dings

Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich sterk voor. Een Nederland waar we natuur en landschap koesteren, maar waar ook plaats is voor beleven en benutten.
www.staatsbosbheer.nl

Stadswerk

Stadswerk

Maarten Loeffen

Vereniging van gemeenten, bedrijven en professionals, actief rondom vraagstukken en praktische oplossingen in de fysieke leefomgeving.
www.stadswerk.nl

 

 

Stichting Speelruimte, kenniscentrum buitenspelen

Stichting Speelruimte, kenniscentrum buitenspelen

Dirk Vermeulen

Onafhankelijk kenniscentrum voor gemeenten en instellingen in het hele land. Onderzoek, advies en ontwerp rondom buitenspelen in de openbare ruimte.
www.speelruimte.nl

Studio Jan Ooms

Studio Jan Ooms

Jan Ooms

Onderzoek, advies en ontwerp op het gebied van speelvoorzieningen, het maken van beleidsplannen en ontwerpen voor kinderen in brede zin, van spelaanleiding tot speeltoestel, van schoolplein tot park.
www.janooms.nl

VeiligheidNL

VeiligheidNL

Hedy Goossens

Onafhankelijk expertisecentrum met de missie om ongevallen te voorkomen door veilig gedrag te stimuleren. Door onderzoek te doen naar en tips en adviezen te geven over hoe kinderen avontuurlijk(er) kunnen spelen, wil VeiligheidNL bijdragen aan het vergroten van de risicocompetenties van kinderen in Nederland.
www.veiligheid.nl
www.risicovol-spelen.nl

Eelco Koppelaar

Eelco Koppelaar

Ontwerp- en adviesbureau

Een enthousiast en dynamisch ontwerp- en adviesbureau, met als specialiteit het ontwerpen van veilige en tegelijk aantrekkelijke en uitdagende speelruimte.