Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Stichting Ruimte voor de Jeugd verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor een van onze activiteiten, wanneer u zich aanmeldt als donateur of als u een abonnement neemt op onze nieuwsbrief. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:
– Uw voor- en achternaam
– Uw postadres
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

Hoe lang Stichting Ruimte voor de Jeugd gegevens bewaart

Stichting Ruimte voor de Jeugd bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend om het doel te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen met anderen

Stichting Ruimte voor de Jeugd verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De website van Ruimte voor de Jeugd maakt gebruik van een SSL Certificaat, met als doel te voorkomen dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

Google Analytics

Stichting Ruimte voor de Jeugd maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Lees het privacybeleid  van Google voor meer informatie over hoe Google omgaat met persoonsgegevens. Stichting Ruimte voor de Jeugd heeft Google geen toestemming gegeven om via Ruimte voor de Jeugd verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

MailChimp

Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt Stichting Ruimte voor de Jeugd gebruik van Mailchimp. Stichting Ruimte voor de Jeugd heeft een bewerkersovereenkomst met Mailchimp gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Lees de privacyverklaring van Mailchimp voor meer informatie over hoe Mailchimp omgaat met persoonsgegevens. Het is altijd mogelijk om u voor de nieuwsbrief af te melden, bijvoorbeeld door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ruimtevoordejeugd.nl.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Ruimte voor de Jeugd verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@ruimtevoordejeugd.nl.

Onze contactgegevens

Stichting Ruimte voor de Jeugd
info@ruimtevoordejeugd.nl
Tel. Secretariaat: 035-6248571
Postadres secretariaat: Salviastraat 37, 1214 KW Hilversum