Speelforum

Home » Speelforum

Debatten over de kracht van spelen

Ruimte voor de Jeugd organiseert twee keer per jaar een Speelforum.

Hier is gelegenheid om in wisselende samenstelling, los van belangen van organisaties, met elkaar te debatteren. Het Speelforum helpt bij de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen.

Het 13e Speelforum vond plaats op 16 november 2023. Thema: ‘Codesign met kinderen – Op zoek naar kinderparticipatie met kwaliteit en diepgang’. Meer info lees je hier.

Zo werkt het Speelforum

• Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats. Aan het einde van elke bijeenkomst wordt de ‘speelstok’ doorgegeven en het volgende debat aangekondigd: thema, locatie en samenwerkende partners.
• Betrokkenen uit het werkveld kunnen het initiatief nemen, thema’s aandragen en (mede) de organisatie op zich nemen, samen met de projectgroep vanuit Platform Ruimte voor de Jeugd. Eventuele kosten worden gefinancierd uit een deelnemersbijdrage.
• Interesse om betrokken te zijn bij een volgend Speelforum-debat? Laat het ons weten via info@ruimtevoordejeugd.nl.

Concerns

De debatten van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Kinderechtenverdrag door het Comité inzake de Rechten van het Kind (General Comment nr. 17):

1. Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel
2. Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
3. Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte
4. Onvoldoende toegang tot natuur
5. Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid
6. Prestatiedruk, met name in het onderwijs
7. Over-gestructureerd en geprogrammeerd dagschema
8. Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden
9. Toenemende rol van elektronische media
10. Marketing en commercialisering van spel

Kerngroep Speelforum

De Kerngroep Speelforum bestaat uit:

  • Louise Berkhout, orthopedagoog. Hogeschool Leiden, docent onderzoek.
  • Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid en kinderrechten. Voorzitter Platform Ruimte voor de Jeugd.
  • Wilna van den Heuvel, spelagoog. Hogeschool Utrecht, programmaleider, docent, trainer en supervisor opleidingen Spelagogiek en Speltherapie, coach bachelor Social Work.
  • Pim J. van der Pol, orthopedagoog.
  • Dirk Vermeulen, stedebouwkundig ingenieur. Stichting Speelruimte, kenniscentrum buitenspelen.

Medespelers

Rond het Speelforum vormt zich een groep wetenschappers en onderzoekers met belangstelling voor spel. Wij willen dit netwerk verder uitbreiden. Zo kunnen wij de kennis over spelen bijeen brengen en onder de aandacht brengen van een breder publiek.
Ben je als wetenschapper/onderzoeker bezig met spel? Dan nodigen wij je van harte uit om met uw kennis en expertise ‘medespeler’ te worden van het Speelforum.
Maak hier kennis met onze Medespelers…