Medespelers Speelforum

Home » Speelforum » Medespelers

Medespelers Speelforum

Rond het Speelforum vormt zich een groep wetenschappers en onderzoekers met belangstelling voor spel.
Wij willen dit netwerk verder uitbreiden. Zo kunnen wij de kennis over spelen bijeen brengen
en onder de aandacht brengen van een breder publiek.
Ben je als wetenschapper/onderzoeker bezig met spel?
Dan nodigen wij je van harte uit om met uw kennis en expertise ‘medespeler’ te worden van het Speelforum.

Dit zijn onze medespelers:

Dr. Louise Berkhout

Dr. Louise Berkhout

Orthopedagoog / Gz-psycholoog (n.a.). Hogeschool Leiden, docent onderzoek. Kerngroep Speelforum.

“Spelen bevordert de motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling. Volwassenen moeten zorgen dat er tijd en ruimte voor spelen beschikbaar is”.
Meer over Louise Berkhout…

Dr. Manon Bloemen

Dr. Manon Bloemen

Hogeschool Utrecht. Kinderfysiotherapeut / gezondheidswetenschapper Lectoraat Leefstijl en Gezondheid. Docent Master kinderfysiotherapie.

“Bij bewegen denken we al gauw aan sport, maar een actieve leefstijl is de basis. Voor kinderen betekent dat bijvoorbeeld: buiten spelen. Voor kinderen met een beperking is dat lastig.”
Meer over Manon Bloemen…

Msc. Mathieu Gielen

Msc. Mathieu Gielen

TU Delft, universitair docent ‘ontwerpen voor het spelende kind’, faculteit Industrieel Ontwerpen.

“Spelen is een wisselwerking tussen de innerlijke belevingswereld van het kind en de uiterlijke omgeving – en via dat laatste bepalen ontwerpers mede de kwaliteit van het spel.”
Meer over Matieu Gielen…

Prof. dr. Sieneke Goorhuis – Brouwer

Prof. dr. Sieneke Goorhuis – Brouwer

Stenden Hogeschool Noord-Nederland. Lector Early Childhood.

Msc. Rianne Jansens

Msc. Rianne Jansens

Zuyd Hogeschool, docent-onderzoeker. University College Cork Ierland, P4Play project.

“Spel wordt bij kinderen met een beperking vaak gebruikt als middel voor onderwijs en therapie. Spel om het spelen is minder in beeld.’”
Meer over Rianne Jansens…

 

Dr. ir. Lia Karsten

Dr. ir. Lia Karsten

Universiteit van Amsterdam. Associate professor Urban Geographies.

“Steden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan gezond opgroeien. Andersom leveren kinderen – als zij vrij buiten kunnen spelen – een bijdrage aan de leefbaarheid van de stad.”
Meer over Lia Karsten…

Lector dr. Maike Kooijmans

Lector dr. Maike Kooijmans

Fontys Hogeschool Pedagogiek. Lector Opvoeden voor de Toekomst.

“De tijd van kinderen wordt steeds sterker door volwassenen gestuurd en bepaald. Kinderen hebben steeds minder mogelijkheden om zonder supervisie hun ding te doen.”
Meer over Maike Kooijmans…

Dr. Heidi Lesscher

Dr. Heidi Lesscher

Universiteit Utrecht. Neurobioloog aan de faculteit diergeneeskunde. Universitair docent en mede-trekker van het onderzoeksproject Healthy Play Better Coping.

“Spel is leuk maar ook belangrijk! Door te spelen kunnen kinderen verschillende scenario’s uitproberen. Daarmee leggen ze een basis voor een gezonde ontwikkeling.”
Meer over Heidi Lesscher…

Prof. dr. Ton Liefaard

Prof. dr. Ton Liefaard

Universiteit Leiden. Hoogleraar Kinderrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

“Artikel 31 IVRK is een unieke kinderrechtenbepaling. Het onderstreept het belang van vrije tijd, spel en recreatie voor de ontwikkeling van kinderen.’”
Meer over Ton Liefaard…

Prof. dr. Kristine de Martelaer

Prof. dr. Kristine de Martelaer

Universiteit Utrecht, hoogleraar Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding.

“De kleuterleeftijd is cruciaal om fundamentele bewegingsvaardigheden te leren. Goed en gevarieerd leren bewegen helpt je je leven lang.”
Meer over Kristine de Martelaer…

dr. Femke Niekerk

dr. Femke Niekerk

Assistant Professor Spatial Planning, Programme coordinator Bachelor Spatial Planning and Design, Rijksuniversiteit Groningen, fac. Ruimtelijke Wetenschappen.

“Een integrale visie op de kindvriendelijke stad draagt bij aan een inclusieve stad: een aantrekkelijke, gezonde en toegankelijke stad voor iedereen.”
Meer over Femke Niekerk…

 

Dr. Kirsten Nøhr

Dr. Kirsten Nøhr

Noorderlicht Consultancy

“Diversiteit in de fysieke omgeving zorgt ervoor dat er voor elk kind wat te spelen valt. Dat maakt samen spelen makkelijker, ook als kinderen verschillende spelniveaus hebben.”
Meer over Kirsten Nøhr…

 

Dr. Pim J. van der Pol

Dr. Pim J. van der Pol

Orthopedagoog / Gz-psycholoog (n.a.). Kerngroep Speelforum.

“Een goed spelend kind heeft zijn eigen therapie op zak.”
Meer over Pim van der Pol…

 

Drs. Bea Pompert

Drs. Bea Pompert

Onderwijspedagoge

“Ontwikkelingsgericht Onderwijs is wat mij betreft het enige concept waarbij onderzoek naar leren en ontwikkelen altijd in de eerste plaats gericht is op beter onderwijs in brede zin en voor alle kinderen.”
Meer over Bea Pompert…

Prof. dr. Louk Vanderschuren

Prof. dr. Louk Vanderschuren

Universiteit Utrecht. Hoogleraar Neurobiologie van Gedrag, faculteit Diergeneeskunde

‘Spel is van groot belang voor de ontwikkeling van hersenen en gedrag. Maar spelen is vooral leuk!’
Meer over Louk Vanderschuren…

Sylvia Wernaart-Sanders  MEd

Sylvia Wernaart-Sanders MEd

Fontys Hogeschool Pedagogiek, pedagoog, docent en onderzoeker Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst.

Door te spelen creëren we een nieuwe wereld.”
Meer over Sylvia Wernaart-Sanders…

Martin van Rooijen, MEd

Martin van Rooijen, MEd

Universiteit voor Humanistiek Utrecht, pedagoog en promovendus Leerstoelgroep Educatie.
“Een uitdagende speelomgeving is belangrijk voor de mogelijkheden van vrij en risicovol spelen van kinderen voor de versterking van hun autonomie en veerkracht.”
Meer over Martin van Rooijen…

Lector dr. Annerieke Boland

Lector dr. Annerieke Boland

iPABO. Lector Het jonge kind.

​”Maak van een kleuter niet te vroeg een schoolkind.”
Meer over Annerieke Boland…

Gerben Helleman

Gerben Helleman

De Haagse Hogeschool, onderzoeker openbare ruimte en kindvriendelijke steden

“Eigenlijk weten we nog onvoldoende hoe kinderen de openbare ruimte echt beleven, ervaren en invullen. Kennis die hard nodig is als we tot meer speelvriendelijke steden willen komen.”
Meer over Gerben Helleman…