Speelforum 5
juni 2018

Home » Speelforum » Speelforum 5: ‘Kind in beweging’

Kind in beweging

De balans tussen spelen en sport in de vrije tijd van kinderen

Kinderen en jongeren worden op vele manieren gestimuleerd meer te gaan sporten en bewegen. Hoe verhoudt de georganiseerde sport-tijd zich tot de vrije keuze van kinderen om te spelen? Georganiseerd bewegen en vrij spelen hebben elkaar nodig. Georganiseerd zonder vrij wordt een keurslijf. Vrij zonder georganiseerd kan ongericht en eenzijdig worden. Hoe verloopt die wisselwerking en hoe kun je georganiseerd en vrij op elkaar afstemmen? Wat is de rol van volwassen begeleiders daarin? En hoe zit het met de Rechten van het Kind in de Sport (de Panathonverklaring): ‘Alle kinderen hebben het recht zich te vermaken en te spelen’?

Met medewerking van:
• dr. Kristine de Martelaer, hoogleraar Pedagogiek en onderwijskunde van Lichamelijke Opvoeding aan de Universiteit Utrecht. Tevens verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, Bewegings- en Sportwetenschappen, faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie.
• Dayenne L’abée, adviseur van Kenniscentrum Sport.
• Mercedes van Meurs, Woest Zuid. Afgestudeerd aan de Academie Lichamelijke Opvoeding, medeoprichter en concept- & programmamanager van Woest Zuid.
• Froukje Hajer, voorzitter Ruimte voor de Jeugd, adviseur jeugdbeleid en kinderrechten.
• Jaap Verkroost, dagvoorzitter.

Verslag
Lees hier een verslag van dit Speelforum.