Speelforum 6 – maart 2019

Home » Speelforum » Speelforum 6: ‘Het recht op spel’

Het Recht op Spel

Het kinderrechtenverdrag in de praktijk

Het 6e Speelforum vond plaats op 14 maart 2019.

Dit jaar vieren we de 30ste verjaardag van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Hoe kunnen wij dit juridische instrument optimaal benutten om betere speelkansen voor kinderen te creëren? Hoe vertalen we het naar beleid, onderwijs en praktijk? Tijdens het 6e Speelforum lieten drie sprekers hun licht schijnen over deze vragen: Froukje Hajer, Ilse van der Put en Ton Liefaard.

Lees hier een verslag van dit Speelforum.
En lees hier een interview met Ton Liefaard dat in verband met dit Speelforum verscheen in het blad Buitenspelen.