Speelforum 6
maart 2019

Home » Speelforum » Speelforum 6: ‘Het recht op spel’

Het Recht op Spel

Het kinderrechtenverdrag in de praktijk

In 2019 vierde het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind zijn 30ste verjaardag. In het verdrag is een apart artikel gewijd aan het recht op vrije tijd, spel en recreatie. Toch staan tijd en ruimte voor spelen nog steeds – en in toenemende mate – onder druk. In 2013 verscheen daarom een aanvullend document (General Comment nr. 17) waarin zorgen worden geuit over de speelkansen van kinderen.

Een aantal van deze ‘concerns’ hebben wij in vijf Speelfora nader onderzocht. In dit zesde Speelforum gaan we terug naar de basis: het Kinderrechtenverdrag. Hoe kunnen wij dit juridische instrument optimaal benutten om betere speelkansen voor kinderen te creëren? Hoe vertalen we het naar beleid, onderwijs en praktijk?

Met medewerking van:
• dr. Ton Liefaard, hoogleraar Kinderrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden.
• Froukje Hajer, voorzitter Ruimte voor de Jeugd, adviseur jeugdbeleid en kinderrechten
• Ilse van der Put, Bendeleider van de Speeltuinbende.
• Pim J. van der Pol, dagvoorzitter

Lees hier een verslag van dit Speelforum.
En lees hier een interview met Ton Liefaard dat in verband met dit Speelforum verscheen in het blad Buitenspelen.