Wat wij doen

Home » Wat wij doen

Wat wij doen

Ruimte voor de Jeugd zet zich in voor spel en speelruimte voor jeugd en jongeren.

Als interdisciplinair platform brengen wij deskundigen uit verschillende professies bijeen om elkaar te informeren en te inspireren. Samen bestrijken zij een groot aantal werkvelden: van ruimtelijke ordening tot pedagogie en van veiligheid tot jeugdparticipatie.

Actualiteit

De partners van ons Platform komen gemiddeld driemaal per jaar bij elkaar, meestal in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomsten staat een actueel thema centraal. Als dat relevant is, geven wij deze bijeenkomsten gezamenlijk een vervolg in de vorm van een publicatie, oproep of andere actie. Daarnaast houden wij elkaar tussentijds op de hoogte van publicaties, bijeenkomsten en onderzoeksresultaten. Waar mogelijk zijn er kortingsregelingen bij abonnementen en evenementen, zoals het Speelforum.

Speelforum

Tweemaal per jaar organiseert Ruimte voor de Jeugd een Speelforum: een openbare bijeenkomst rond een actueel onderwerp, met ruimte voor verdieping en debat. Het biedt de gelegenheid om, los van belangen, van gedachten te wisselen. De aftrap van elk Speelforumdebat wordt verzorgd door wetenschappers die onderzoek doen naar het fenomeen spelen. Aansluitend gaan zij in gesprek met mensen uit de praktijk. Zo helpen wij het maatschappelijk debat over spelen een stap verder.

IPA-Nederland

Sinds 2012 is Platform Ruimte voor de Jeugd formeel aanspreekpunt van de International Play Association (IPA) in Nederland.

Publicaties

Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste publicaties van Ruimte voor de Jeugd.

Foto: Froukje Hajer

Foto: Marian Schouten

Doe, denk en help mee!

Wilt u op de hoogte blijven van onze activiteiten? Neem dan een abonnement op onze gratis digitale Nieuwsbrief. Deze verschijnt een paar keer per jaar.

Wilt u actief partner worden van het Platform? U bent van harte welkom. Deelname aan Ruimte voor de Jeugd staat open voor professionals met hart voor het spelende kind: experts, wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk. Als partners trekken wij samen op om onze doelen te realiseren. Partners doen mee op basis van wederkerigheid en zijn bereid om Ruimte voor de Jeugd samen te dragen, ook financieel. Als deelnemer betaalt u een bescheiden financiële bijdrage, waarmee de onkosten worden gedekt. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van draagkracht. Neem contact op voor meer info.

U kunt ook donateur worden. Met een bijdrage van 50 euro steunt u ons werk en ontvangt u een uitnodiging voor een jaarlijkse activiteit.