Wat wij doen

Home » Wat wij doen

Wat wij doen

Ruimte voor de Jeugd zet zich in voor spel en speelruimte voor kinderen en jongeren.

Als interdisciplinair platform brengen wij deskundigen uit verschillende professies bijeen om elkaar te informeren en te inspireren. Samen bestrijken zij een groot aantal werkvelden: van ruimtelijke ordening tot pedagogie en van veiligheid tot jeugdparticipatie.

Wat wij bieden

Netwerk
Ruimte voor de Jeugd is er voor mensen met passie voor het spelende kind. Wij staan open voor maatschappelijke organisaties, onderzoekers, professionals, zzp-ers, bedrijven en netwerken die zich  inzetten voor ‘ruimte voor de jeugd’. Bij Ruimte voor de Jeugd kunnen wij elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen, discussiëren en desgewenst plannen maken voor actie.

Werkgroepen
Ruimte voor de Jeugd biedt een ‘huis’ voor werkgroepen en initiatieven die bijdragen aan de missie van het platform. Wij bieden organisatorische steun, kunnen eventuele lobbyactiviteiten ondersteunen en kunnen desgewenst fungeren als rechtspersoon bij het aanvragen van subsidies.

Ontmoetingsplekken
Onze website biedt ruimte voor achtergrondinformatie, nieuwsberichten en agenda. Regelmatig publiceren wij een nieuwsbrief met berichten uit de diverse werkvelden. Onze digitale netwerkbijeenkomsten zijn een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten. En omdat elkaar persoonlijk kennen en vertrouwen de basis is van samenwerking, organiseren we ook fysieke bijeenkomsten. Vorm, inhoud en frequentie variëren.

Meedoen

Participanten
Deelname aan Ruimte voor de Jeugd staat open voor iedereen met hart voor het spelende kind: experts, wetenschappers, beleidsmakers en mensen uit de praktijk. Participanten zijn actief in de werkgroepen en zijn bereid Ruimte voor de Jeugd samen te dragen, ook financieel. Zij ontvangen korting op deelname aan het Speelforum.

Donateurs
Donateurs dragen Ruimte voor de Jeugd een warm hart toe en geven een financiële bijdrage van 50 euro of meer. Donateurs ontvangen korting op deelname aan het Speelforum.

Nieuwsbrief
Wie op de hoogte wil blijven van onze activiteiten is van harte welkom als abonnee op onze gratis Nieuwsbrief.

Organisatie

Stichting Ruimte voor de Jeugd faciliteert en zorgt voor de randvoorwaarden. Ruimte voor de Jeugd is financieel onafhankelijk en draait op de bijdragen van participanten en donateurs. Participanten betalen jaarlijks EUR 100 (individueel / zzp), 250 (middelgrote organisaties) of 500 (grote organisaties). Donateurs dragen per jaar minimaal EUR 50,- bij.

Speelforum

Tweemaal per jaar organiseert Ruimte voor de Jeugd een Speelforum: een openbare bijeenkomst rond een actueel onderwerp, met ruimte voor verdieping en debat. Het biedt de gelegenheid om, los van belangen, van gedachten te wisselen. De aftrap van elk Speelforumdebat wordt verzorgd door wetenschappers die onderzoek doen naar het fenomeen spelen. Aansluitend gaan zij in gesprek met mensen uit de praktijk. Zo helpen wij het maatschappelijk debat over spelen een stap verder.

IPA-Nederland

Sinds 2012 is Platform Ruimte voor de Jeugd formeel aanspreekpunt van de International Play Association (IPA) in Nederland.

Foto: Froukje Hajer

Foto: Marian Schouten